ตระกูล"สุขสวัสดิ์"        
    น้องจรินทร์ เป็นน้องสาวคนที่ 1 (คนที่ 2 สาวรอบ และคนที่3 สาวกรอบ)น้องริน มีบุคลิกลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนพี่ ๆ น้อง ๆคือ รินจะเป็นคนที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เหมือนใครในบรรดาพี่น้อง 8 คน และก็เห็นผลจริง ๆ ด้วยที่เรามีทายาทคนหนึ่ง คือ หลานอภิรดีหลานคนนี้เก่งคณิตศาสตร์ครับ (ส่วนเด็กฟันสวยไม่ทราบว่าจะเก่งคณิตศาสตร์เหมือนแม่หรือเปล่า ไม่เห็นใครบอกข่าว)
น้องริน ได้แต่งงานกับน้องเต้ง หรือ สมจิต สุขสวัสดิ์ จัดงานแต่งงานที่บ้านแก่นค งซึ่งสร้างเป็นเรือนหอ ในสวนยางที่พ่อซื้อไว้เมื่อตอนผมเรียน ม.5และเป็นบ้านหลังเดียวที่มีงานแต่งงาน
เมื่อยังเยาว์วัย น้องสาวคนนี้มีรูปร่างเล็กมาก (แต่ตอนนี้ ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่)พี่ๆพาไปโรงเรียน โดนลูกมั้ว(ผลไม้ชนิดหนึ่ง นักเรียนในสมัยนั้น นำมาใช้เป็นฟุตบอล)กระแทกเข้านิดหน่อย ต้องล้มและร้องไห้อยู่นาน
   
 

การสืบทอด
คุณพ่อว่อน คุณแม่บา ศิริรักษ์
2.น้องจรินทร์ สุขสวัสดิ์ ลูกสาวคนท ี่4ของครอบครัว ทำการสมรสกับ นายสมจิต สุขสวัสดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ

มีบุตร จำนวน 5 คน
1. นางอภิรดี สุขสวัสดิ์
2. นางสาวษิพร สุขสวัสดิื์
3. นางจิตติมา รักงาม
4. นาย
5. นาย


ดูภาพประกอบกิจกรรมของครอบครัวนี้ ทีี่นี่
โทรศัพท์ติดต่อกัน ที่นี่